واپیماهای آمریکایی تسلیحات را در مناطقی پرتاب می‌کنند که داعش در حال سقوط است

معاون عربی وزارت امور خارجه گفت: هواپیماهای نظامی آمریکایی تسلیحات را برای مناطقی پرتاب می‌کنند که صرفاً در آن مناطق نیروهای داعش در مرحله سقوط قرار دارند.

آخرین اخبار