هیچ کنسرت با مجوزی از سوی ناجا تعطیل نشد

سخنگوی ناجا گفت: شرط لازم برای برگزاری کنسرت ها اخذ مجوز از وزارت ارشاد از لحاظ محتوی است ولی شرط کافی تحصیل مجوز از اداره اماکن ناجا است.

آخرین اخبار