تصاویر فرگام ۵ ماه پس از بازگشت

دومین میمون فضایی ایران پس از حدود ۵ ماه از بازگشت موفقیت آمیز از سفر فضایی، از سلامت کامل جسمانی برخوردار است و در شرایط عادی به زندگی طبیعی خود ادامه می دهد.

آخرین اخبار