بانک جهانی خبر داد

رشد ۱۱درصدی صادرات ایران در دومین ماه ۲۰۱۵

بانک جهانی از رشد ۱۱.۴درصدی صادرات ایران در دومین ماه ۲۰۱۵ خبر داد و اعلام کرد واردات ایران در همین ماه ۰.۳درصد کاهش داشته است.

آخرین اخبار