احیای شب شهادت حضرت علی در مساجد شهرضا به روایت تصویر

مردم شهرضا با احیای شب دوم قدر در مساجد به عزاداری برای مولای متقیان پرداختند.

آخرین اخبار