حامی خستگی‌ناپذیر والیبال که کسی چهره او را ندید +عکس

مردی که با وجود خستگی زیاد تا لحظه آخر به حمایت از بلندمردان والیبال ایران پرداخت و هیچکس چهره او را ندید.

آخرین اخبار