اتحادیه اروپا تحریم‌های بانک تجارت و ۳۲ شرکت ایرانی را بازگرداند

تحادیه اروپا تحریم‌های یک بانک و ۳۲ شرکت ایرانی را بار دیگر اعمال کرد.

آخرین اخبار