انگلستان شرکت ملی نفتکش ایران را بار دیگر در لیست تحریم‌ها قرار داد

دولت انگلستان به تبعیت از اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش ایران را بار دیگر در لیست نهادهای ایرانی تحت تحریم‌ قرار داد.

آخرین اخبار