۱۵ اختراع کودکان که تبدیل به محصولات واقعی شد

دومینیک ویلکاکس، مخترع و طراحی انگلیسی از ۴۵۰ کودک در انگلستان دعوت کرد تا ایده هایشان برای اختراعات جدید را مطرح کنند. او سپس۶۰ نقاشی را انتخاب کرد و به سازندگان برای تولید آنها ارائه کرد.

آخرین اخبار