دو ویلپن: موضوع باقی مانده در مذاکرات تعداد سانتریفیوژهاست

وزیر خارجه اسبق فرانسه گفت در مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ به جز موضوع تعداد سانتریفیوژها باقی مسائل تا حد زیادی حل و فصل شده است.

آخرین اخبار