آمریکا بررسی موضوع آمیا در مذاکرات هسته‌ای ایران را نپذیرفت

ایالات متحده آمریکا درخواست آرژانتین برای بررسی موضوع آمیا در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ را رد کرد.

آخرین اخبار