غرضی :

دولت در مقابل انتقادات سعه صدر داشته باشد/ همپوشانی دولت و ملت یک پدیده اجتماعی-سیاسی را رقم می‌زند

وزیر دولت سازندگی گفت: معمولاً دولت‌هایی که از ناحیه احزاب تأییدیه می‌گیرند و دولت تشکیل می‌دهند، مورد انتقادات مخالفان‌ قرار می‌گیرند اما سعه صدر لازم است.

آخرین اخبار