فرماندار شهرضا در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهرضا:

وجود مدارس فرسوده و اجاره ای از مشکلات اصلی آموزش و پرورش است/داشتن خط و خطوط سیاسی هیچ اشکالی ندارد

فرماندار شهرضاضمن اشاره به مشکلات آموزش و پرورش شهرضا گفت: داشتن خط و خطوط سیاسی هیچ اشکالی ندارد ولی مشکل اصلی در کشور ما این است که حزب مناسبی وجود ندارد.

آخرین اخبار