فعال اصلاح طلب:

دولت استعداد محقق کردن شعارهایش را ندارد

مشاور رئیس دولت اصلاحات معتقد است: شرایط بعد از انتخابات همان شرایط «به‌نام یکی به کام دیگری» شد.

آخرین اخبار