تغییرات احتمالی در کابینه العبادی

عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان با اعلام تغییرات جدید در کابینه دولت العبادی گفت:زیباری به عنوان وزیر دارایی و روژ شاویس معاون نخست وزیر خواهند شد.

آخرین اخبار