ترجمه کتاب «صدمة و صمود»؛ از 2004 تا 2006 در لبنان و سوریه چه گذشت؟

سیدحسن نصرالله چند ساعت پس از آغاز جنگ ۳۳ روزه چه گفت؟/جریان جلسه پرتشنج دولت لبنان پس از آغاز جنگ

در بحبوحه جریانات بحران آمیز لبنان بحرانی تازه در لبنان پیش آمد که می‌خواست چهره لبنان و منطقه را بالکل تغییر دهد: جنگ ۳۳ روزه. درباره این مطالب زیادی نوشته شده است اما نویسنده این کتاب به دلیل دسترسی به صورتجلسات هیئت دولت و به دلیل جلسات مستمر و منظم با رئیس جمهور امیل لحود، اطلاعات بکری از سیر قضایا در آن روزها دارد که …

آخرین اخبار