نماینده پارلمان عراق:

قرارداد تسلیحاتی اروپا با کردستان نقض آشکار قانون اساسی عراق است

نماینده پارلمان عراق ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا اعلام کرد چنین تصمیمی نقض صریح قانون اساسی این کشور است.

آخرین اخبار