احتمال نخست وزیری مجدد نوری مالکی قوت گرفت

لویزیون عراق اعلام کرد که دادگاه عالی قانون اساسی عراق فراکسیون دولت قانون به ریاست نوری المالکی را بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان اعلام کرده است.

اسلام گراها پیروز انتخابات عراق

بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق، فهرست دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی با کسب ۹۵ کرسی پیروز این دور از انتخابات شد و فهرست الاحرار و المواطن به‌رهبری صدر و حکیم در مرتبه بعدی قرار گرفتند.

آخرین اخبار