در آستانه ورود ۴۵ میلیون سهامدار عدالت به فرابورس

سهام عدالت، مرواریدی که نباید ارزان فروخت

در آستانه ورود ۴۵ میلیون سهامدار عدالت به فرابورس نگرانی از فروش این سهام ارزش‌مند به قیمت ناچیز وجود دارد.

آخرین اخبار