عضو پارلمان افغانستان:

متن پیمان امنیتی حافظ منافع افغانستان نیست

عضو پارلمان افغانستان با تأکید بر اینکه متن پیمان امنیتی کابل-واشنگتن تأمین‌کننده منافع افغانستان نیست، گفت: متن پیمان در پارلمان بازنگری خواهد شد.

آخرین اخبار