بزرگترین اقدام ورزشی دادکان؛ ساخت ورزشگاه ۱۴۰ هزار نفری در تهران

رئیس اسبق فدراسیون فوتبال طرح ساخت یک ورزشگاه ۱۴۰ هزار نفری را ارایه کرده و ظاهرا با این طرح هم موافقت شده است.

لیست استخدام فله ای در موسسه ایران

به گزارش نسل بیدار ، تصمیم به استخدام فله ای نیروهای منصوب به تیم رسانه ای دولت، اقدامی عجیب در راستای باقی ماندن عقبه رسانه ای دولت در اصلی ترین روزنامه دولت ارزیابی می شود. این اقدام بیسابقه در حالی است که کمتر از ۳۳ روز دیگر تا پایان دولت احمدی نژاد زمان باقی است. […]

آخرین اخبار