فرماندار شهرضا خواستار شد

ضرورت اختصاص آب رودخانه سولگان به شهرضا/بیکاری ۸۵۰۰ نفر تحصیل کرده در سطح شهرستان/ دولت راستگویان با شفافیت مسائل را بیان کند تا سلب اعماد نشود

فرماندار شهرضا گفت: از حوزه آب سولگان سهمی را به شهرضا اختصاص دهند در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک آب شرب و کشاورزی شهرضا با مشکل جدی مواجه می‌شود.

دولت راستگویان میوه ممنوعه را گاز زد

تایید برداشت غیر قانونی ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در مقابل تکذیب اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور نشان دهنده اراده دولت بر انجام اقدامات غیر قانونی در حوزه اقتصادی است.

آخرین اخبار