آلیا:نمی‌توان به دولت برای عمل به شعار سال «اقتصاد و فرهنگ» نمره قابل قبولی داد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی نمره قبولی نمی‌گیرد و در حوزه فرهنگ نیز ضعف عملکرد دولت الظهر من الشمس است.

آخرین اخبار