صدا و سیمایی‌های دولت روحانی

از زمان دولت سازندگی تا دولت حسن روحانی معمولاً بسیاری از دولتمردان در تلاش بوده‌اند تا به نوعی از نفوذ رسانه ملی در پیشبرد برنامه‌های مدنظر خود بهره گیرند.

جانشین‌ های‌ کابینه‌ احمدی‌نژاد در دولت‌ روحانی

منصوبان دولت احمدی نژاد یکی یکی جایشان را به جانشینان خود در دولت حسن روحانی می دهند.

آخرین اخبار