اعلام حمایت سران عشایر سنی عراق از دولت جدید

شماری از سران عشایر سنی عراق روز جمعه از دولت جدید این کشور اعلام حمایت کردند.

آخرین اخبار