تشکیل دولت جدید ظرف روزهای آینده

منابع آگاه سوری ضمن اعلام تشکیل دولت جدید سوریه ظرف روزهای آینده، از تغییر در ۱۰ وزارتخانه و ابقای «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور در سمت خود خبر دادند.

آخرین اخبار