امیر پوردستان با اشاره به تهدیدات اخیر منطقه:

فرماندهان با تمام قوا برای خنثی‌سازی هر نوع تهدیدی انجام وظیفه کنند

فرمانده نیروی زمینی ارتش به تهدیدهای اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: فرماندهان باید با تمام قوا و هوشیاری در راستای خنثی‌سازی هر نوع تهدیدی انجام وظیفه کنند.

آخرین اخبار