تظاهرات سراسر بحرین را فرا گرفت

انقلاب بحرین امروز در حالی چهارمین سالروز آغاز خود را پشت سر می‌گذارد که علی رغم افزایش سرکوب‌گری آل‌خلیفه همچنان به قوت خود پابرجا است.

آخرین اخبار