وزیر دولت نهم: احمدی نژاد جوری دروغ می گفت که …/روحانی چگونه می‌تواند چیزهایی که احمدی‌نژاد بر باد داد، را باز گرداند!

وزیر رفاه دولت اول احمدی نژاد به نامه نیوز گفت:احمدی نژاد دروغ می‌گفت و … و در ادامه یکی از بهانه های اصلی برای عدم اعتماد به دولت جدید همان فساد ۳ هزار میلیارد تومانی است که در دولت قبل شکل گرفت و هنوز هم به سرانجام نرسیده است.

آخرین اخبار