یارانه ثروتمندان حذف نشد اما چرخ‌های تولید متوقف شد

سه ماه از استارت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم می‌گذرد.

آخرین اخبار