انتظار اقتصاد برای تغییر؛

خبر|استیضاح رئیس جمهور، آری یا خیر؛ کارشناسان و نمایندگان مجلس چه می گویند؟

شهرضانیوز-تغییر دولتی که هفت سال امتحان خود برای کشورداری را پس داده است هرچند برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور لازم به نظر می‌رسد اما باید هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه با درنظر گرفتن همه جنبه‌ها صورت پذیرد.

آخرین اخبار