تعجب رسانه های غربی از تداوم اعتماد سازی های ایران:

عدم نگرانی آمریکا از تاثیر مصادره اموال ایران بر روند مذاکرات هسته ای

نکته قابل تامل در این قضیه را می توان در یکی از معتبرترین منابع خبری امریکایی دید، آنجا که روزنامه گاردین در مطلبی پیرامون این دعوی می نویسد: ”البته به نظر نمی رسد نتیجه این دادگاه تاثیری در مذاکرات هسته ای داشته باشد زیرا دولت اعتدال گرای ایران به شدت به دنبال این است که به هرطریقی از فشار تحریم ها فرار کند!“

آخرین اخبار