داعش مخالفان خود را در شمال سوریه به صلیب می کشد

منابع حقوق بشری از به صلیب کشیدن مخالفان از سوی تروریست های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام و نگه داشتن آنها بر بالای صلیب خبر دادند.

آخرین اخبار