سخنگوی جنبش همبستگی میدان تقسیم گفت :

دولت آنکارا باید از دروغگویی به مردم دست بردارد

به گزارش نسل بیدار ، جان آتالای، وکیل دفتر حقوقی اتاق معماران ترکیه و سخنگوی جنبش همبستگی میدان تقسیم ، با تاکید بر اینکه دولت آنکارا باید بلادرنگ کلیه بازداشت شدگان در خلال تظاهرات پارک گزی میدان تقسیم استانبول و سایر نقاط ترکیه را آزاد کند، خواهان خاتمه دادن به اذیت و آزار جنسی بازداشت […]

آخرین اخبار