هاشمی اقتصاد کثیف و مصرف گرا را بنا کرد/ هاشمی نظام جمهوری اسلامی خودش را می خواهد تاسیس کند

وحید یامین پور گفت: نگاه هاشمی به ولی فقیه نگاه حداقلی است. ضمن اینکه تلقی من از آقای هاشمی و دولتش این است که همراه و منطبق با افق و سیاست های کلان رهبری نخواهد بود. دولت آقای هاشمی دولت آقای هاشمی است و آقای هاشمی نظام جمهوری اسلامی خودش را می خواهد تاسیس کند. […]

آخرین اخبار