دادستان کل کشور با اشاره به ائتلاف غرب علیه داعش:

غرب به دنبال درگیر کردن ایران در بازی از پیش طراحی ‌شده است

دادستان کل کشور گفت: امروز دولت‌های غربی تحت عنوان ائتلاف سعی دارند با کمک قدرت‌های منطقه از جمله ایران همه را درگیر بازی از پیش طراحی شده خود کنند.

آخرین اخبار