زیرساخت‌های هسته‌ای ایران حفظ می‌شود/ تحریم‌های تسلیحاتی لغو و با برخی محدودیت‌ها جایگزین می‌شود

ایران و ۱+۵ پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای تفاهم کردند.

آخرین اخبار