هشدار جدی مراجع تقلید به آل سعود

آیت الله مکارم شیرازی گفت: بدانید اگر این حکم اجرا شود، آثار سوئی برای این جمعیت قاتل داشته و تمام شیعیان دنیا بغض شدید نسبت به همه شما پیدا خواهند کرد.

آخرین اخبار