چرا دولت در رابطه با تصمیمات مهم خود با مردم صادقانه سخن نمی گوید؟

ادامه سناریو پنهان کاری های دولت/ ایجاد تنش در اقتصاد کشور در آستانه توافق نهایی/ آیا تجربه تلخ سبد کالا تکرار می‌شود

به صراحت می توان این نقد را به عملکرد دولت وارد دانست که در حل مشکل کسری ها ، آسان ترین راه را انتخاب کرده است.

آخرین اخبار