در تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان:

استقرار تک‌تیرانداز و دوشکا در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ما باورمان نمی‌شد برای آمدن رئیس جمهورمان که تصریح کرده بود دولتش برای دانشگاه محیط امن را می‌پسندد، این گونه دانشگاه را امنیتی و شلوغ کنند.

آخرین اخبار