دختر صدام ماجرای دستگیری پدر را افشا کرد

رغد صدام نوشت:‌ پدرم نزد یکی از دوستانش بود، دوست پدرم به بهانه خرید به بازار رفت که نیروهای آمریکایی به محل سکونت پدرم حمله کردند.

آخرین اخبار