اولین روزِ پدر محمدرضا، فرزند شهید مدافع حرم

داستان رضا، جوان شهید افغانستانی مدافع حرم، داستان پیچیده‌ای است. محمدرضا اسماعیلی پسر او چند ماه بعد از شهادتش متولد شده است و این اولین روز پدر اوست.

آخرین اخبار