در حاشیه اظهارات رئیس جمهور در اجلاس قوه قضائیه

هیچ کس حق ندارد به قوه قضاییه فشار وارد کند-حتی شما دوست عزیز …

جمله رییس جمهور در اجلاس سالانه قوه قضاییه مبنی بر اینکه «هیچ کس حق ندارد به قوه قضاییه فشار وارد کند» دارای چند بعد و نکته اساسی است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

آخرین اخبار