نظر قرآن درباره ی دوست دختر

درجایی دیگر می‌فرماید: با زنان پاکدامن مسلمان ازدواج کنید. خود نیز پاکدامن باشید، نه زناکار و نه آن که زنان را در پنهانی دوست خود بگیرید: «… ولا متخذی اخدان …»(نساء – ۲۴)

آخرین اخبار