حدیث روز/ بدبختی‌ از آن‌ مخالفان علی و منفعت‌ برای پیروان اوست

ای علی! پیروزی‌ از آنِ کسی‌ است‌ که‌ از تو پیروی‌ کند و بدبختی‌ از آن‌ کسی‌ است‌ که‌ مخالفت‌ تو نماید؛ و منفعت‌ کسی‌ می‌برد که‌ در تحت‌ ولایت‌ تو در آید.

آخرین اخبار