آموزش زندگی سگی در شبکه های ماهواره ای

برخی سریال های این شبکه های ماهواره ای سگ را جایگزین دوست خوب و حتی بهترین دوست انسان نشان می دهد و به بیننده هایش القا می کند که اگر انسانی برای درد دل پیدا نکردید به سراغ یک سگ بروید!

آخرین اخبار