تکذیب ازدواج آقای بازیگر با مجری زن سرشناس

جدیدترین شایعه ای که درباره چهره های مطرح هنری کشورمان منتشر شده بود تکذیب شد.

آخرین اخبار