رزمایش پیامبر اعظم۹ واکنشی جدی به شعار “گزینه روی میز” دشمن بود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رزمایش اخیر سپاه نشان داد که توانمندی موشکی کشور حرفه‌ای‌تر شده و این حامل پیام هشدار به گزینه نظامی علیه ایران است.

آخرین اخبار