اعتراض کارگردان مستند آرمیتا مثل پری به پخش دستکاری شده آن در شبکه مستند

عبدالرحیمی، کارگردان مستند «آرمیتا مثل پری» به پخش دستکاری شده این فیلم در شبکه مستند اعتراض کرد.

آخرین اخبار