نمایشگاه قرآن در اولویت وزرارت ارشاد نیست/ بی توجهی مسئولین به اعتراضات مردم

سال گذشته که برگزاری نمایشگاه قرآن به باغ موزه دفاع مقدس انتقال یافت، این اقدام مورد اعتراض شدید مردم واقع شد طوری که به کاهش استقبال مردم از نمایشگاه شد.

آخرین اخبار